I en pressemelding fra NAV Møre og Romsdal meldes det om 4.810 færre helt eller delvis ledige i fylket.

I Møre og Romsdal har antall helt arbeidsledige den siste måneden gått ned med 1.863 personer. Det er nå 5.639 helt arbeidsledige i fylket. Målt i prosent av arbeidsstyrken er andelen redusert fra 5,4 prosent til 4,1 prosent.

– Nedgangen i antall delvis ledige fortsetter også den siste måneden. Nedgangen er på 2.947, og antall delvis ledige er nå 6.098 personer. I sum er 11.737 helt eller delvis ledige i Møre og Romsdal, en reduksjon på 4.810 den siste måneden, sier direktør Stein A. Veland i pressemeldingen.

– Arbeidsledigheten, som er andel helt ledige av arbeidsstyrken, er noe høyere på Sunnmøre og lavest på Nordmøre. I våre tre største byer har Molde lavest ledighet med 3,9 %, mens Kristiansund og Ålesund har en ledighet på henholdsvis 4,4 % og 4,5 %, sier Veland.

– Også når vi kun ser på den siste uken er nedgangen stor. Antall helt ledige er redusert med 279 og delvis ledige med 725 den siste uken, avslutter Veland i pressemeldingen.

Helt ledige Februar 2020 Mars 2020 Mai 2020 Juni 2020 Prosent av arbeidsstyrken Endring fra februar Endring siste måned
Nordmøre 598 2 172 1 233 911 3,30 % 52 % -26 %
Romsdal 694 2926 1736 1297 4,00 % 87 % -25 %
Sunnmøre 1630 8776 4533 3431 4,40 % 110 % -24 %
Delvis ledige Februar 2020 Mars 2020
Mai 2020
Juni 2020
Prosent av arbeidsstyrken
Endring fra februar
Endring siste måned
Nordmøre 289 857 1284 943 3,50 % 226 % -27 %
Romsdal 277 1085 1829 1293 3,90 % 367 % -29 %
Sunnmøre 783 2741 5932 3867 4,90 % 393 % -35 %
Sum av helt ledige og delvis ledige Februar 2020
Mars 2020
Mai 2020
Juni 2020
Prosent av arbeidsstyrken
Endring fra februar
Endring siste måned
Nordmøre 887 3029 2517 1854 6,80 % 109 % -26 %
Romsdal 971 4011 3565 2590 7,90 % 167 % -27 %
Sunnmøre 2413 11517 10465 7293 9,30 % 202 % -30 %