Det har gått fire uker siden raset gikk på Hendset i Heim kommune 2. september. Massene, som løsnet like nedenfor anleggsområdet ved nye E39, raste inn i huset til Bjørg Hendset (85). Hun hadde slekt og venner på besøk da raset plutselig gikk fredag kveld.

Tre av personene inne i huset ble ganske raskt tatt ut, mens Hendset og hennes oldebarn (2) ble funnet etter flere timers redningsarbeid.

I etterkant oppnevnte Statens vegvesen en ekspertgruppe som skal komme fram til årsakene til hendelsen. Samtidig pågår nå arbeidet med E39 Betna-Hestnes som normalt, men ikke upreget.

– En så alvorlig hendelse vil nok prege alle som har vært involvert en god stund framover. Vi kommer til å ha stort fokus på grunnforhold og vannveier under hele anleggsgjennomføringen, sier Odd Helge Innerdal, prosjektleder i Statens vegvesen i en pressemelding.

Tar kontakt med naboer før arbeid starter

Selv om det er normal drift på anlegget og framdriften er i henhold til plan er det satt inn en del ekstra tiltak. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

  • Det står en vakt nede ved veien som følger med på terrenget. Vakten vil være på plass til alle massene i rasgropa er sikret. Det kan ta en uke eller to til.
  • Det har blitt tatt ut en del prøver av massene i rasområdet. Disse er inne til analyse nå. Resultatet av disse prøvene vil inngå i den videre prosjekteringen av vegen. I tillegg har også ekspertgruppen tatt en del prøver av rasmassene. Resultatene av disse analysene vil inngå i ekspertgruppens datagrunnlag som skal bidra til å finne årsaken til hendelsen.
  • Naboer der vegen bygges i skrått terreng vil bli kontaktet før maskinene setter i gang arbeid ovenfor boligene deres.
  • I tillegg bistår både Statens vegvesen og entreprenøren den eksterne ekspertgruppen med informasjon som skal bidra til å finne årsaken til den tragiske hendelsen.

Den nye veien mellom Betna og Hestnes skal stå ferdig høsten 2024. Det blir da ny tofelts vei, totalt 12,8 km. Onsdag 31. august, bare dager før raset på Hendset gikk, markerte Statens vegvesen åpningen av den første strekningen, E39 Leirvika-Renndalen: