Det opplyser Christie & Opsahl som er hovedentreprenør for prosjektet i en pressemelding.

– Det blir nok kanskje en litt annerledes byggeprosess enn vi hadde sett for oss, men vi tar de grepene vi kan for å sikre produksjon som er forsvarlig med tanke på dagens situasjon. Sammen med byggherren, følger vi rådene til myndighetene og bransjeorganisasjonen om å prøve å holde byggeplassen i gang og gjør tilpasninger deretter, sier Andreas Ringdal, prosjektleder for badeanlegget på Halsa fra Christie & Opsahl.

I Halsa bygger Christie & Opsahl en ny svømmehall til rundt 65 millioner kroner eksklusiv moms. Med et treningsbasseng på 25 meter, og et opplæringsbasseng på 12,5 meter skal dette bli en arena for velvære, lek og idrett i Halsa. Det bygges også moderne garderober og dusjanlegg.

Svømmehallen blir direkte sammenkoblet med, og en utvidelse av idrettshallen. Med skole, kino og idrettshall fra før, så stadfester Halsa barne- og ungdomsskole seg som bygdas knutepunkt.

Tett oppfølgning

Nå arbeides det med å avdekke potensielle hinder for videre bygging.

– Vi samarbeider nå tett med våre underentreprenører og leverandørene i prosjektet for å sikre at produksjonen fortsetter så normalt som mulig til tross for korona-utbruddet. Det vi vil unngå er stopp i ett av leddene, og dermed potensielt full stans, sier Ringdal.

– I et prosjekt som dette har vi det vi kaller et produksjons-tog hvor mange fag «beveger seg» i takt med fremdriften. Etter hvert som byggeprosessen skrider fremover kommer de ulike aktørene inn for å gjøre sine arbeider i henhold til avtalt fremdriftsplan. Materialer bestilles for levering til riktig tid slik at materiallageret ikke er større enn det vi har plass til. Dersom en av våre samarbeidspartnere eller transportør blir påvirket av viruset, kan vi risikere full stopp. Derfor har vi en mye tettere oppfølgning enn vanlig, slik at vi kan utarbeide alternative scenarioer dersom det trengs, sier Ringdal.

– Vi reduserer både risikoen for å bryte retningslinjene for smittevern, og risikoen for full stans ved ikke å «stresse» systemet, tilføyer han.

Holde fremdrift

Mange av de som jobber på byggeplassen er tilreisende ukependlere, og bor og jobber dermed sammen hele uka. De ansatte i Christie følger nå retningslinjer både før og etter jobb, som reduserer smitterisiko og risiko for driftsstans.

– Å drifte en byggeplass handler blant annet om fokus på kvalitetssikring på det vi leverer av bygg, og helse miljø og sikkerhet for de som jobber på byggeplassen. Det er som sådan ikke uvant for meg å tenke på risiko for at folk blir skadet eller syke, og legge planer for hvordan det kan bli så trygt som mulig. Det som er nytt, er jo at man i tillegg til fallende gjenstander også må være veldig bevisst på dette med smitte, sier anleggsleder Sindre Stiklestad i Christie.

Han understreker at gode føringer fra staten og bransjeorganisasjoner gjør det enklere å innføre risikoreduserende tiltak. Blant annet skal det holdes to meter avstand på byggeplassen og vi vurderer om den skal deles opp i «soner» med fast personell i hver. Tette brakkekontor, og flere samlet i møte er heller ikke lengre tillatt.

– Er det ikke strengt nødvendig at du er på byggeplassen, blir det hjemmekontor, sier Stiklestad.

Smittespredning i fokus

Etter arbeid reiser ukependlerne til internat. Det er ikke lov med besøk mellom leilighetene, og fellesarealene er begrenset med hensyn til kapasitet. Dette gjør livet på internatet litt annerledes enn byggeplassarbeiderne er vant med, men smitterisikoen tas på alvor.

– Vi vet det er mange i Halsa som har gledet seg til å få ny svømmehall, så smitte her må vi forsøke å unngå at setter en stopper for det, sier anleggsleder Håvard Sylte.