Arbeidet med skolen er i full gang: Til høsten blir det skolesammenslåing

Fra høsten av blir Leira skole og Sør-Tustna skole slått sammen. Før den tid skal skolen bygges om til å huse flere elever og lærere.