Arbeiderpartiets fylkesleder i Møre og Romsdal trakk uttalelser i Giske-saken