Marianne Sivertsen Næss (Ap), leder for Stortingets energi- og miljøkomité, har et innlegg i tk.no 02.08.22, der hun bl.a skriver dette.: «Vi må forberede oss på en tøff vinter» og kommer med en liksom-forklaring om at høye strømpriser skyldes Putin og høye gasspriser.

Strømprisene steg før jul, altså et par-tre måneder før krigen i Ukraina – så hvem er det Marianne Sivertsen Næss forsøker å bløffe?

Grunnen til høye strømpriser, drivstoffpriser og derav følgene økte matpriser, er politikerskapt ved at våre rikspolitikere solgte ut av landet vår felles eiendom, vannkraften – der kontrakter for leveranser av strøm til Tyskland og England, er underskrevet uten forbehold om at vi kan stenge igjen kablene dersom vi trenger kraften selv!

Patetisk

Når Marianne S. Næss skriver at Arbeiderpartiets viktigste oppgave er å sørge for at folk i Norge kommer helberget gjennom det neste året, så virker dette patetisk.

Jeg ville faktisk trodd at Jonas Gahr Støre hadde et lengre perspektiv enn dette?

Men når gikk det opp for Jonas & Co at han faktisk er statsminister for det norske folk, og ikke en grå byråkrat under et udemokratisk EU?

Så da Marianne S. Næss også nevner strømstøtte, blir jeg faktisk nesten kvalm.

Først stjeler regjeringen pengene ut av lommeboka til folk, for deretter å gi almisser tilbake, for å prøve å minske litt av den gedigne politiske skandalen regjering og storting har påført det norske folk ved salg av vår vannkraft!

Uansvarlig

Vi har dessverre ikke ansvarlige styresmakter i Norge lenger, vi er blitt et underbruk av EU og ingen er vel i tvil om at EU ligger Jonas Gahr Støres hjerte svært nært.

Så slutt å komme med tøvete bortforklaringer, de høye prisene i Norge i dag er det regjering og stortingsflertallet som har skapt og alt kan spores til dette grønne skiftet, både her i landet og i Europa.

Les også

Vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe mot høye strømpriser