Leder Anne Marie Folde kunne ønske 35 pensjonister velkommen til aprilmøtet. Spesielt ønsket hun velkommen Åse Marie Sørvik som skulle ha Ord for dagen, Stine Hauvik som var dagens foredragsholder, Guro Endal som skulle stoltrimme forsamlingen og sist, men ikke minst, dagens musikanter Olav Endal og Jan Nordskag.

«En sang om frihet» var dagens første allsang, og deretter slapp Åse Marie Sørvik til med Ord for dagen. Hun startet med å lese et stykke som Oddveig Lyster hadde skrevet. Lyster beskrev naturen og været uti Øyan med alle sine vekslinger og kast. Hun fortalte også om arbeidslivet med båt og fiske og strev og kamp for føda. både for kvinner og menn, ja barna var også med.

Deretter leste Åse Marie Sørvik om en sykepleiers tanker i møte med en gammel mann. Til sist leste hun et mer humoristisk dikt om bygdadyret og alt det har å fare med.

Stine Hauvik snakket om digitalt utenforskap og ga oss en oversikt over vår digitale verden. Det er mer enn 600.000 av oss som ikke er innenfor i denne verdenen. Hun viste mange eksempler på behovet for å logge seg på de forskjellige datasystemene og appene. Det går et viktig skille mellom dem som har bankbrikke og de som ikke har det. Men den som har skoen på, må melde fra om hvilke behov de har for digitale løsninger, og behovet for opplæring for å ta dem i bruk.

Guro Endal fikk fart på forsamlingen med sin stoltrim. Det var litt trangt mellom stolene, så ikke alle øvelser ble perfekt utført, men vi fikk skubbet litt borti hverandre og fikk le litt, og det er også sunt og viktig.

Etter matpausen var det dans, og musikerne var flinke til å finne musikk som fikk folket til å svinge seg.

Synøve Folland sto for trekningen etter loddsalget, og som alltid hadde hun en god historie.

Og jamen ble det noen bonusdanser til, før Anne Marie Folde takket for oppmøtet, og ønsket forsamlingen vel hjem .

Neste møte er 5. mai.