Åpnet for to år siden. Nå har Andrea utvidet og hyret inn lærling: – Uvirkelig!

– Da jeg startet opp, tenkte jeg at det kanskje skulle komme én eller to kunder i måneden.