I løpet av et to timer langt møte på Tingvoll Fjordhotell fra klokken 19 onsdag kveld, skal Raudsand-saken diskuteres.

Ingen representanter fra Bergmesteren Raudsand er satt opp på programmet, men MDG vil sette fokus på å sikre fjorden som ressurs og matfat for kommende generasjoner.

«I Tingvoll var det tverrpolitisk motstand mot gigantplanene for deponi på Raudsand. Til tross for et systematisk arbeid mot avfallsdeponier langs Tingvollfjorden, fortsetter utbyggerne med tilrettelegging for kjempestore dagdeponier. Hvordan kan dette skje?», skriver Liv Solemdal i MDG i invitasjonen.

Ifølge programmet skal Solemdal snakke om deponiplanene, deretter skal Per Gunnar Løset fortelle om Tingvoll kommune sitt arbeid med deponisaken.

Programmet fortsetter med at Ingvild Espelid Wold, som er kommunestyrerepresentant for MDG Molde og 2.-kandidat på stortingslista til MDG i Møre og Romsdal, skal fortelle om arbeidet med Raudsand-saken i kommunestyrene i Nesset og Molde.

Til slutt er det 1.-kandidat Carl Johansen som skal snakke om framtidens avfallsløsninger, før det åpnes for spørsmål og diskusjon.

Tidens Krav vil være til stede på møtet og kommer med mer om saken.