Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til politikere i Gjemnes

Marianne Ranheim Vikør

Lokallagsleder, Utdanningsforbundet Gjemnes

Gjemnes

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagforening for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivå. I Gjemnes kommune er vi 82 medlemmer, pedagoger i skoler og barnehager, voksenopplæring samt pensjonistmedlemmer. Vår viktigste oppgave er å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Det gjør vi ved at vi sammen ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Utdanningsforbundet har som mål å være en tydelig samfunnsaktør. Våre 170 000 medlemmer på landsbasis sørger i sitt daglige arbeid for at hvert lokalsamfunn i Norge skal få god og likeverdig utdanning i et trygt oppvekstmiljø. Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. I den forbindelse har vi i Utdanningsforbundet Gjemnes noen spørsmål som gjelder skole og barnehage i vår kommune vi gjerne ønsker svar på

•Det har nå blitt innført en pedagognorm i barnehagene og ny lov om lærertetthet i skolen. Hvordan tenker deres parti at vi kan få rekruttert nok pedagoger til våre skoler/ barnehager? Og hvordan jobbe for å beholde de gode pedagogene vi har?

•Data, teknologi og digitale ressurser er og vil bli en stadig større det av hverdagen, både i skole/ barnehage og samfunnet ellers. Vil dere fortsatt prioritere å investere i teknisk utstyr til barnehage og skole? Hvordan?

•Gjemnes kommune skal fortsette som egen kommune, noe som påvirker den kommunale økonomien i stor grad. Hvordan vil ditt parti jobbe for at hver pedagog likevel skal få mer tid til hver enkelt elev/hvert enkelt barn?

I august 2015 ble nye krav til kompetanse for undervisning i grunnskolen gjort gjeldende. Kravene gjelder alle fast ansatte lærere, uansett når de måtte ha fullført sin utdannelse og hvor lenge de har vært ansatt. Det skal fortsatt være skoleeiers ansvar å sikre at kompetansekravene oppfylles. Kompetansekravene er som følger: På barnetrinnet: 30 relevante studiepoeng for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk. På ungdomstrinnet: 60 relevante studiepoeng for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk eller engelsk. Det kan gis dispensasjoner, men dispensasjon skal ikke vare lenger enn til 1. august 2025.

•Hvordan vil dere som politikere arbeide for at kompetansekravene blir oppfylt?

Godt valg 9. september!

Kommentarer til denne saken