Arbeiderpartiet mener pappapermen er bra for mor, far og barn. Dagens ordning, som vi har lagt grunnlaget for gjennom mange tiår med likestillingskamp, sikrer både mor og far selvstendig tid med barnet.

Samtidig finnes det fleksibilitet i ordninga, ved at man kan ta ut permisjonen over tre år, og man kan velge om man vil ha 49 uker med 100 % lønn eller 59 uker med 80 % lønn. Arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for ammefri.

Nå foreslår et utvalg i KrF å fjerne hele pappapermen. At KrF ønsker seg et samfunn der kvinner er mer hjemme og barna får mindre tid med far, passer godt inn i fortellinga om denne regjeringas likestillingsfiendtlige politikk: Erna Solberg solgte kvinners rettigheter billig for å få KrF med i regjering, og strammet inn abortloven. Neste år utbetales halvannen milliard kroner i kontantstøtte, som holder kvinner utenfor arbeidslivet. Barnehage og SFO har blitt dyrere under denne regjeringa, og de kutter i tiltak mot ufrivillig deltid, noe som særlig rammer kvinner.

Det er bare fire år siden Hans Olav Syversen i KrF ba Høyre og Frp gjeninnføre pappakvoten på 14 uker, etter at de hadde kuttet den til 10. Men et knapt år i regjering med Frp har tydeligvis satt sine spor: Nå ønsker KrF seg fortidas familiepolitikk tilbake.

Kutter man i pappapermen, tar far ut mindre permisjon. Det viser tall fra både NAV og fra Danmark. Da Høyre og Frp kuttet i fedrekvoten i 2015, advarte et samlet arbeidsliv, fra NHO til LO, om at kuttet ville være et tap for både næringslivet og likestillinga.

Aps familiepolitikk er moderne og tar hensyn til både barn og foreldre. Pappakvoten gir far og barn mer tid til hverandre, og mor får mulighet til å komme raskere tilbake i arbeid. I tillegg foreslår vi at de tre ukene som mor har permisjon før fødsel, holdes utenfor regnestykket. Det gir mor enda mer tid med barnet. Det er vårt ansvar som politikere å legge til rette for at familier kan leve frie og likestilte liv. Da trenger vi en raus og moderne permisjonsordning.