Uten ferger hadde det blitt mye roing, og muligens svømming, langs kysten. Fergene er livsnerven for folk og næringsliv fra Agder i sør til Finnmark i nord. Dessverre har det under åtte år med Høyre og Frp blitt svært dyrt å bruke denne livsnerven.

Frp har med rette fått mye kritikk for ett av Stortingets aller mest spektakulære løftebrudd – der partiet – i stedet for å fjerne alle bompenger som de lovte – i stedet satte rekord i bompengeinnkreving. Men utviklinga på fergeprisene økte enda mer mens Frp hadde samferdselsministeren.

Prisene på riksveifergene økte i

2014 med 3,5 %

2015 med 4,1 %

2016 med 2,9 %

2017 med 7,8 %

2018 med 2,4 %

2019 med 2,7 %

2020 med 3,2 %

Ja, det blir penger av slikt.

19. august i år møtte jeg og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre to lærlinger fra Aukra på Vard Langsten. De to må hver dag betale 253 kroner i fergebilletter for å komme seg på jobb – selv med full rabatt og reduksjonen som kom i revidert nasjonalbudsjett i sommer. Det blir 58.190 kroner i året. Og da må lærlingene holde bilen og dieselen i tillegg. Da sier det seg selv at det blir trange kår for en førsteårs lærling.

Men nå er det som kjent vanlige folk sin tur. Ap og Sp går nå inn for at prisen på ferga fra Vestnes skal reduseres med over en tredel fra dagens nivå, mens ferga fra Aukra skal bli gratis. Det kommer til å bety mye både for de to lærlingene på Vard Langsten og hundretusenvis av andre fergereisende langs kysten.

Vi skal halvere fergetakstene fra Frp sine rekordnivåer, og for øysamfunn uten fastlandsforbindelse og samband med færre enn 100.000 reisende årlig vil vi gjøre fergeturen gratis.

Det betyr noe for folk hvem som styrer landet. Og det betyr noe at kyst og distrikter endelig blir prioritert. Det er dette vi mener i Arbeiderpartiet når vi sier: nå er det vanlige folk sin tur!