Jeg våger å påstå at AP med Ingvil Kjerkol som målbærer, tar lettvint på denne saken. De har ganske enkelt ikke gjort sin hjemmelekse. Derfor blir argumentasjonen deres lett å gjennomskue.
Det er den planlagte byggingen av sykehuset på Hjelset som skaper ekstra økonomisk belastning både for investering og drift.
Det er ikke hold i at det skal spares 100 millioner årlig på drift av fellessykehuset kontra de to vi har i dag. Dette er for øvrig umulig å beregne fordi tilbudet på fellessykehuset er minimert i forhold til de to vi har i dag. Ser vi på økonomien i et historisk perspektiv så har all sentralisering av sykehus ført til økte kostnader.

Ap-nei til fortsatt føde i Kristiansund

Toppe om føden i Kristiansund: – Ap tar ikke hensyn til ny kunnskap

Om omkamp i kampens hete

Virkelig ille er det når Kjerkol mener at det må ei ny utredning til for å opprettholde føden i Kristiansund. Gjennom ny kunnskap er avstand til fødetilbud svært viktig for mor og barn. Dette trodde jeg at oppegående personer hadde fått med seg, bare ikke AP sentralt.
Det er flere eksempler på at AP jatter med og stemmer noe annet, nærmest som et haleheng til Høyre. Nevner her nedleggelse av Andøya flystasjon, flytting av helikoptre fra Bardufoss, Norconect og nå føden i Kristiansund.
Både på Andøya, Bardufoss og i Kristiansund ligger det grunnlagsinvesteringer i milliardklassen. Dette burde for all del vektlegges. Det er tatt av våre skattepenger.
Alt dette blir i meste laget av tabber fra et av våre største partier.