– Det følger dessverre et ganske kjent spor, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik på spørsmål fra NTB om hva han tenker om regjeringens statsbudsjett for 2022.

Det er nå opp til den nye Ap-Sp-regjeringen å gjøre sine endringer i budsjettet og legge det fram for Stortinget. Gjelsvik varsler allerede nå at de må se på en foreslått økning i CO2-avgiften på 28 prosent.

– Dette er jo en regjering som ikke ser hele Norge, så det er jo mye å rette opp i under årene som kommer, sier han.

Fortsatt knyttes det spenning til hva Ap og Sp har kommet fram til om CO2-avgiften i regjeringsforhandlingene i Hurdal. Sp har tidligere krevd at effekten på pumpeprisen må nulles ut med andre avgiftskutt hvis CO2-avgiften settes opp.

Støre: – Kan gjøre mye

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at de kan gjøre mye med budsjettet, men at de må prioritere.

– Dette er et veldig stort dokument som vi ikke har fått tilgang til før vi hørte finansministeren nå. Vi må gå inn i det, sier Støre til NRK.

Budsjettet bekrefter kursen som regjeringen har hatt i åtte år, mener han.

– Vi kan gjøre mye med et budsjett, men må prioritere, sier Ap-lederen som snart blir statsminister.

Støre understreker at hans regjering vil ha kort tid på seg til å komme med sine endringer. Solberg-regjeringen startet arbeidet med statsbudsjettet i mars, mens Ap-Sp-regjeringen må levere sitt forslag i løpet av november.

Tajik: – Ny kurs

I budsjettet foreslår Solberg-regjeringen blant annet å kutte mer i formuesskatten. Fra Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013 og fram til 2021 ble formuesskatten kuttet med 10 milliarder kroner. Også denne gangen foreslår finansminister Jan Tore Sanner (H) kutt. Det er beregnet til 535 millioner kroner påløpt og 425 millioner kroner bokført.

Aps nestleder og finanspolitiske talsperson, Hadia Tajik, vil ikke umiddelbart love at Ap-Sp-regjeringen kommer til å skrote regjeringens foreslåtte skattekutt.

– Detaljene må vi komme tilbake til, nå skal vi i gang med en helhetlig budsjettprosess. Men det skal ikke være noe tvil om at vi ønsker en ny kurs for landet, der vi skaper trygge jobber og en velferdsstat som fungerer, uansett hvor du bor og uansett hvilken størrelse du har på lommeboka, sier Tajik til NTB.

Oljepenger

Ap og Sp må ha støtte fra SV for å få gjennom sitt budsjett. SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier at et nytt rødgrønt flertall må sørge for en kraftfull omfordeling og klimakutt.

– Nå har det vært åtte år med velferdskutt, skattekutt til landets aller rikeste og utilstrekkelig klimaprofil. Så nå må vi få opp tempoet både i utslippskutt og i omfordeling av Norge.

Regjeringen foreslår å bruke 84,4 milliarder kroner mindre oljepenger neste år. Det er godt under de 3 prosentene som er hovedregelen for oljepengebruk over tid.

– Dersom regjeringens anslag står seg, og det ligger kraftige tiltak for å få folk i arbeid i budsjettet, så er det helt riktig å ta ned oljepengebruken. Den har vært veldig høy i krise, og det skal den være, men det har også vært høy oljepengebruk fra Høyre-regjeringen over tid. Derfor må oljepengebruken tas ned, sier Kaski.

SV vil nå gå i gang med å lage sitt alternative budsjett, før de skal gå i forhandlinger med den påtroppende regjeringen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om budsjettet for 2022.