Gå til sidens hovedinnhold

AP og det grønne skiftet – hva skjer lokalt?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jonas Gahr Støre har de siste dagene gått tungt ut og reklamert for Arbeiderpartiets tunge bidrag i forhold til det «grønne skiftet». Den som kun har begrenset innsikt i det grønne skiftet vet at det grønne skiftet handler om bærekraft, stanse tapet av biologisk mangfold og kraftig redusere utslipp av brenngasser.

Dette står i skarp kontrast til det som skjer i Kristiansund. Her i Kristiansund har man med Arbeiderpartiet i front sørget for et miljø som nærmest er ulevelig.

Asfaltverket til Veidekke Industri AS på Husøya har utslipp i et omfang som fører til at så godt som alle finværsdagene er ødelagte. Franzefoss Gjenvinning følger hakk i hel, men skjuler seg under Veidekke sitt utslipp. Lite gjennomtenkt etableringspolitikk har medført at viktige verneområder i kommunen har gått tapt. Dette er verneinteresser som har vern tilsvarende Galapagos.

Holdes for narr

I disse dager, med AP i front, er Kristiansund i ferd med å sette siste spiker i Bolgneset-prosjektet, som vil utradere det siste elementet som kunne hatt interesse for vern.

I forhold til vanndirektivet har intet skjedd, og Bolgsvaet dør trolig langsomt.

Det som har skjedd er at man har en ordfører som ønsker gravemaskiner i et hvert område som kan ha verneinteresser. Aps gruppeleder har tungt gått ut i avisen i den hensikt å sverte mennesker som bor i utvalgte deler av kommunen, og som i tillegg har tatt en utdannelse de kan leve av.

Før ferien kom melding fra Veidekke Industri ASA at renseanlegg kan ikke leveres. Dermed falt hele korthuset til Statsforvalteren. Ordføreren sitter da tilbake og slipper å gjøre noen ting.

Gruppa som har vokst fram og har jobbet med bla. luktproblematikk er nok holdt kraftig for narr, da de i møter og brev neppe er tatt på alvor.

Falskt flagg

En gjennomføring av det grønne skiftet vil måtte komme som en konsekvens av at man begynner med tiltakene lokalt, og at eventuelle politiske partier sentralt følger opp planer og forpliktelser.

Fremgangsmåten til Arbeiderpartiet i forhold til natur og miljø må karakteriseres som å seile under falskt flagg. I dette legger jeg at festtaler sentralt ikke har til hensikt å bli fulgt opp lokalt. Lokalt går ting sin gang og nedbygging og devaluering av miljø og naturverdier går sin gang. Dette er ikke ansvarlig politikk.

Avslutningsvis er det derfor på sin plass å spørre: Hva er Arbeiderpartiet lokalt og med sine lokale kommunestyrerepresentanter, sine forpliktelser i forhold til klima, miljø og naturverdier?

Venter i spenning!

Les også

Nei, Kjell, vi har ikke mye ubrukt strandlinje i Kristiansund

Les også

Hvem spiller førstefiolin i det økologiske dramaet om Bolgneset Havpark?

Les også

Grus Bolgneset?

Kommentarer til denne saken