Ap: – Bygging av nye sykehjemsplasser må skje raskt

Arne Grødahl (Ap) er leder for hovedutvalg for helse og omsorg i Kristiansund..

Arne Grødahl (Ap) er leder for hovedutvalg for helse og omsorg i Kristiansund..

– Bygging av nye sykehjemsplasser må skje raskt og dette må synliggjøres i investeringsbudsjettet som vedtas for 2021.

DEL

Det er en del av innholdet i et forslag til vedtak som Arbeiderpartiet legger fram for hovedutvalget for helse og omsorg torsdag.

Bakgrunnen for forslaget er praksisen med bruk av dobbeltrom på sykehjem som ble innført i Kristiansund som følge av koronakrisen i mars. Dette var et tiltak som ble hurtig innført for å frigjøre plasser på sykehuset hvis antall innleggelser i forbindelse med koronaen økte sterkt.

Selv om pandemien ikke er over, vil Arbeiderpartiet nå ha utvalget med på å slå fast at «dobbeltrom på sykehjem er ikke ment å være en permanent ordning og skal derfor fases ut». Det skriver utvalgsleder Arne Grødahl i en pressemelding.

– Kristiansund kommune må gå i dialog med pasienter og pårørende i saker der man har tatt i bruk en midlertidig løsning med bruk av dobbeltrom på sykehjem, og sikre at det gis et individuelt tilpasset og et forsvarlige tilbud til hver enkelt. Informasjon og rett til medvirkning er viktige prinsipper, heter det i forslaget til vedtak.

Videre ber man administrasjonen utreder hva som skal til for å bruke ledige lokaler på Rokilde for å avhjelpe situasjonen. Saken må deretter legges fram for politisk behandling så raskt som mulig med avklaring av mulighetene på Rokilde og med avklaring av kostnadene ved å ta i bruk areal der.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken