Stortingsrepresentant Anna Molberg (H) hadde et innlegg i Nettavisen 08.06.22 hvor hun virkelig fikk vist Høyres aldersdiskriminerende politikk. Hun klarte her å gjøre det tydelig for alle at Høyre har blitt et av partiene som står fremst i diskrimineringen av over 1 million norske pensjonister.

Allerede i innledningen kommer hun med den forslitte frasen, «å være mot pensjonsreformen er å være for et system som kollapser på sikt». Dette er samme metode en del andre særinteresser bruker når de møter motstand, og ikke helt vet hvordan de skal forsvare sine meninger.

Hun forsøker seg også på billige poeng som å sette generasjonene opp mot hverandre med bl.a. «… og de yngre generasjonene må håndtere de alvorlige konsekvensene». Her mener hun tydeligvis at de oppvoksende generasjoner (som hun tilhører) ikke selv er i stand til å sikre sin alderdom som pensjonistene av i dag og generasjonene før har klart.

Anna Molberg bør forstå at det er de eldre som har bygd opp dette landet som hun nå kan nyte godene av. De fleste som er pensjonister i dag har arbeidet i minst 40-50 år, betalt skatt/folketrygd og mange også egen pensjonsforsikring for å sikre seg en god alderdom. De har medvirket til at Norge har Oljefondet (Statens pensjonsfond utland), som i dag er på ca. 11 700 milliarder kroner.

Dagens pensjonister har derfor både rett og krav på å få utbetalt det de rettmessig skal ha, og ikke som fra den diskriminerende pensjonsreformen fra 2011 som Høyre vil beholde:

Underregulering av pensjon: Pensjonister må ha samme årlige prosentvise lønnsvekst som yrkesaktive, da kostnadene for lån, mat, strøm, drivstoff mm er de samme for dem. Underreguleringen ble ikke borte ved at løpende pensjoner fra 2022 skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. I en pressemelding datert 17.12.2021 skriver regjeringen bl.a. «De nye reglene for regulering av alderspensjon under utbetaling vil forventningsvis gi samme resultat over tid som regulering med lønnsveksten fratrukket en fast faktor på 0,75 prosent».

Avkortning for pensjonister: I dag blir gifte/samboende pensjonister straffet med en avkortning i pensjonen på 10%. Hva om politikere og andre yrkesgrupper hadde fått redusert lønnen med 10% om de var gift/samboende?

Fratatt forhandlingsrett om pensjon: Hvorfor skal yrkesaktive ha forhandlinger om lønn, men ikke pensjonistene om pensjon?

Samordning av pensjon: De berørte får mindre og mindre utbetalt av offentlig tjenestepensjon desto lenger de står i arbeid etter fylte 67 år.

Levealderjustering: Pensjonene blir lavere jo lenger befolkningen lever i gjennomsnitt. Den rammer grupper som lever kortere fordi de har hatt hardt fysisk arbeid, nemlig sliterne i samfunnet.

Minstepensjon: En stor gruppe pensjonister lever dessverre i 2022 under EUs fattigdomsgrense. Det nye lovforslaget om at løpende pensjoner skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst fra 2022, vil om det ikke endres slå kraftig ut for minstepensjonistene.

Stortingsrepresentanten avslutter med den politiske frasen «Vårt pensjonssystem må bygge på solidaritet og rettferdighet. Da må vi også ha fremtidige generasjoner i tankene». Hvis hun mener noe av det hun sier, må dette også innføres for dagens pensjonister, ellers bør hele pensjonsreformen skrotes, og noe mer rettferdig komme i stedet.