Tidens Krav vokser i antall abonnenter i første halvår i 2022 sammenlignet med første halvår i 2021.

Det viser nye tall fra medietall.no.

Tidens Krav har et opplag på 12.545 i første halvår i 2022, en økning med 179 abonnenter sammenlignet med første halvår året før. Prosentmessig er det en økning på 1,4 prosent.

Det er en god del over det nasjonale snittet, som ligger på 0,8 prosent ifølge medietall.no.

Tidens Krav har også en tydelig økning sammenlignet med andre halvår i 2021. Der er økningen i opplag på 154.

– Som forventet går de beregnede opplagstallene opp. Den positive utviklingen har vi sett på de daglige abonnementstallene, sier ansvarlig redaktør i Tidens Krav, Ole Knut Alnæs, om tallene.

Av de 12.545 er den digitale andelen av opplaget på 6.901, eller på 55 prosent.

Hva er et opplagstall?


Opplagstallet er snittet av opplaget i et halvår. Det betyr at f.eks. at ett månedsabonnement i hele perioden kun teller som 1/6 opplag.

Holder seg stabilt

I tabellen under kan du se Tidens Krav opplagstall de siste fire årene pluss tallene for 2022 så langt.Avis

2018

2019

2020

2021

2022
Tidens Krav 12 134 12 198 12 573 12 391 12 545

Alnæs sier tallene viser at Tidens Krav holder seg stabilt. Og etter en liten nedgang i fjor kommer en liten oppgang så langt i år.

– Dette viser at vi daglig greier å levere en god miks av relevante nyheter for hele Nordmøre. Kristiansund og Averøy er naturlig nok de største abonnementskommunene våre, men vi ser også positiv utvikling i mindre kommuner som både Gjemnes, Smøla og Aure. I tillegg ser vi at vi hevder oss også godt i kommuner hvor vi har sterk konkurranse fra flere aviser slik som i Surnadal og Tingvoll, sier den ansvarlige direktøren.

– Det bekrefter også at en svak nedgang i lesertallene på grunn av ettereffekten av pandemien ikke påvirker nytten folk ser av Tidens Krav, legger han til.

Færre leser Tidens Krav, både på nett og på papir

God økning for Sunnmørsposten og Romsdal Budstikke

Første versjon av denne artikkelen var basert på tall fra MBL som inneholdt flere feil.

Romsdals Budstikke kan glede seg over en tydelig oppgang i første halvår sammenlignet med første halvår 2021. De har gått fra 16.482 til 16.795 i opplag, en økning på 313.

For Sunnmørsposten går opplagstallet opp med 136 sammenlignet med første halvår i 2021, fra 26.671 til 26.807.

Og blant avisene i Tidens Kravs dekningsområde merker både Driva (166) og Aura Avis (134) en økning i opplaget sammenlignet med første halvår 2021.

Og for Amedia-konsernet, som Tidens Krav er en del av, har de Amedia-eide avisene samlet sett en svak fremgang fra forrige måling (+0,6 prosent). De 86 Amedia-avisene har et samlet opplag på 768.770, en økning på 4.274 fra forrige måling, hvorav 40 aviser øker opplaget, mens 46 har tilbakegang.