Gå til sidens hovedinnhold

Ansvar for energi til arbeid: – Resultat av et oppriktig lokalt engasjement

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I TK-nett 17.06 stiller sivilingeniørene Løkeland-Stai og Kjelstad spørsmål om hvem som har ansvar for at det nå bygges vindpark i Vefsn kommune, og for så vidt hvem som har ansvar for all utbygging av energiproduksjon i Norge. Det korte svaret er at tillatelsene blir gitt av de politikerne som gjennom valg er satt til å styre landet.

Etter faglige utredninger, behandling av konsesjonssøknad og klagebehandling ble det gitt tillatelse til å bygge Øyfjellet vindpark. Konsesjonsmyndigheten kom til at fordelene for samfunnet er større enn ulempene. Det betyr ikke at utbygging av ny kraftproduksjon er uten konsekvenser, men sivilingeniørenes beskrivelse av ulempene ved etablering av Øyfjellet vindpark er ensidig og unyansert.

Løkeland-Stai og Kjelstad skaper et inntrykk av at det bygges vindkraft overalt i Norge. Dette stemmer dårlig med tall som viser at planområdene for vindkraft ved utgangen av 2021 vil utgjøre rundt 1,5 promille av fastlandets areal. Dette tallet stemmer imidlertid godt overens med inntrykket man får når man kjører rundt i Midt-Norge, Nordland og landet for øvrig. Det er stort sett svært langt mellom vindparkene. Ingen har da heller ønsket vindkraft overalt.

Vefsn kommune har sagt ja til Øyfjellet vindpark. Prosjektet gir nye arbeidsplasser og kommunen har inngått en avtale som i de første 10 år vil gi kommunen 26 millioner kroner i direkte kompensasjon pr år. Hjørnesteinsbedriften Alcoa i Mosjøen har kjøpt all kraft fra anlegget de neste 15 år. For en aluminiumsprodusent er konkurransedyktig og fornybar kraft sentralt og kraftavtalen bidrar til at fabrikken og arbeidsplassene blir værende i Mosjøen. Her gir kraftproduksjon grunnlag for lokale arbeidsplasser og verdiskaping. Dette er bra og ønsket.

I planarbeidet er konsekvensene for blant annet natur og reindrift utredet. Det var tidlig klart at planområdet for Øyfjellet vindpark ikke er et kjerneområde for reindrift. Utredningen for naturmiljø viste at vindparken i driftsfasen ville gi liten negativ konsekvens. Det må nevnes at vindparken ligger i en type fjellområde som er ganske vanlig her til lands, med skrint jordsmonn og trivielle naturtyper. Inngrepet gir negative konsekvenser for natur og reindrift, men selv når engasjementet er stort så bør beskrivelsen av ulempene være i samsvar med virkeligheten i den enkelte sak.

Vindkraftprosjektet i Vefsn er resultat av et oppriktig lokalt engasjement for hjemstedet. På det tidspunkt kommunen skulle ta stilling til prosjektet var det to alternative planområder, og kommunen valgte det man mente var best egnet ut fra en vurdering av konsekvenser. Det blir feil når Løkeland-Stai og Kjelstad beskriver de lokale gründernes framferd som kynisk. Dette er nå motsagt.

Les også

Ingeniørane, økonomane eller politikarane sitt ansvar?

Les også

Strid om kraft

Les også

De grønne mulighetene

Kommentarer til denne saken