Ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde sitt studiested i Kristiansund

Antonina Tsvetkova er opprinnelig fra Sankt-Petersburg i Russland, tok sin doktorgrad i Business Administration ved Handelshøgskolen Nord Universitet i 2016.

Antonina Tsvetkova er opprinnelig fra Sankt-Petersburg i Russland, tok sin doktorgrad i Business Administration ved Handelshøgskolen Nord Universitet i 2016. Foto:

DEL

Antonina Tsvetkova er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde sitt studiested i Kristiansund. Dette kommer fram i en pressemelding fra Høgskolen i Molde som sier at den nye førsteamanuensen gjennom sin bakgrunn, vil tilføre fagmiljøet en unik kompetanse innen petroleumslogistikk, supply chain management, beredskapslogistikk, internasjonal forsyning og distribusjon.

– Jeg håper at jeg kan benytte min faglige bakgrunn, til å undervise og inspirere studentene på våre bachelorutdanninger i Kristiansund. Jeg håper også å knytte kontakter med arbeidslivet i vår region, for på denne måten ytterligere sikre at våre utdanninger er relevante for næringene studentene utdannes innenfor, sier Tsvetkova.

Hun er opprinnelig fra Sankt-Petersburg i Russland, tok sin doktorgrad i Business Administration ved Handelshøgskolen Nord Universitet i 2016. Deretter har hun jobbet som forsker på Nord Universitet innen offshorelogistikk og maritime sikre og bærekraftige operasjoner (forsyning og transport) knyttet til olje- og gassfeltprosjekter i Barentshavet og russiske Arktis. I tillegg har hun studert maritim transport om bord på moderne konteinerskip i de arktiske farvann, samt på forsyningsfartøy til flere oljeplattformer i Norskehavet.

– Vi ser at Antonina med sin kompetanse innen petroleumslogistikk og beredskapslogistikk vil gi et verdifullt bidrag til å styrke vårt eksisterende fagmiljø i basebyen Kristiansund, og at dette vil gi et løft til alle våre næringsrettede logistikkstudier, sier Bente Weiseth Frantzen, som er studiestedskoordinator ved Høgskolens studiested i Kristiansund, i pressemeldingen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken