I sommer skal en nordmøring ha anklaget en annen mann for å ha brutt seg inn i boligens hans i Sunndal. Nordmøringen skal også ha ropt etter mannen og sagt at han skyldte han 40.000 kroner.

Nordmøringen ble siktet for anklagene, og ble ilagt en bot på 6.000 kroner.

Ifølge forelegget fra politiet, står det at mannen er siktet for overtredelse av straffeloven § 266, som er hensynsløs atferd.

« ... for ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha forfulgt en person eller på annen måte krenket en annens fred.»

Overtredelse av denne paragrafen, straffes det med bot eller fengsel inntil to år.

Nå har saken blitt berammet for tingretten. Det betyr at mannen ikke har vedtatt bota, og det blir opp til retten å avgjøre om han skal straffes og eventuelt hva straffen blir.

I bota - som nå er gjort om til en tiltale - tas det forbehold om at det i retten vil bli lagt ned påstand om en bot på 7.200 kroner, subsidiært fengsel i 14 dager.