Statsadvokat Benedikte Høgseth sier til NRK at anken omfatter både saksbehandlingen og lovbruken.

Ole Ingar Ødegård ble i tingretten dømt til 30 dagers fengsel for å ha løyet til lagmannsretten i forbindelse med en habilitetsvurdering, men anket til Gulating lagmannsrett hvor han ble frifunnet i november.

Bakgrunnen er at Ødegård i 2018 var dommer i en barnefordelingssak i Nordmøre tingrett, der en kvinne ansatt i barnevernet som han hadde vært kjæreste med, hadde vært saksbehandler.

Han sto tiltalt for å ha forklart seg falskt om sitt forhold til kvinnen da lagmannsretten i 2019 skulle vurdere om han hadde vært inhabil da saken ble behandlet i tingretten.

Tidens Krav fulgte behandlingen av saken i lagmannsretten. Les artiklene her: