Anja belønner jordmødrene for tiltak hun mener noen helt andre burde stått for: – Men når kommunen ikke ønsker å være med...

Bunadsgeriljaen belønner helsearbeidere for innsatsen de mener helseforetaket og kommunen burde stått for. – Det er et paradoks, mener Anja Cecilie Solvik.