Gå til sidens hovedinnhold

Angående forslaget om å legge ned Halsanaustan barnehage

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Heim kommune har valgt ut bærekraftige og aldersvennlige lokalsamfunn og det grønne skiftet som de to hovedområdene de vil satse sterkest på i kommuneplanen. Det ser ut til at Halsanaustan er definert som ett av sju lokalsamfunn i Heim.

På side 9 i kommuneplana står det under bærekraftige og aldersvennlige lokalsamfunn:

For at et lokalsamfunn skal kunne betegnes som bærekraftig og attraktivt, kreves det en god balanse mellom funksjoner - et variert boligtilbud, næring, offentlige tjenester, tilgang på grøntområder, rekreasjon, fritidstilbud og et transportsystem som prioriterer grønn mobilitet.

Dette sier Teigen til avisa Sør-Trøndelag: – Handlingsprogrammet med budsjett har til hensikt å oppfylle kommuneplanens samfunnsdel, som er den formelle overbygningen for budsjettet. Det betyr at vi skal jobbe for en bærekraftig demografiutvikling, og at veksten skal fordeles mellom de ulike områdene hvor kommunen har infrastruktur som skoler og barnehager i dag.

Les også

Aksjonerer mot kuttforslag: – Det blir kun et tilbud om oppbevaring av ungene

Familiebarnehage

I forslag til budsjett er det forslag om å legge ned Halsanaustan barnehage og erstatte den med en familiebarnehage med én ansatt og ha fire-fem plasser. Det er en reell frykt for at denne ordningen blir kortvarig og at den ved neste budsjett opphører. Da står vi uten barnehage på Halsanaustan. Det kan vel ikke være helt i tråd med det kommuneplana sier om bærekraftige lokalsamfunn?

For å få yngre familier til å flytte hit, er kanskje barnehage i nærheten det viktigste. Det er mange bedrifter med tilhold på Halsanaustan. Noen har konkrete planer om utviding, og alle har behov for rekruttering. Det er også mange gårdsbruk som forhåpentligvis blir overtatt av yngre familier. Det vil være trasig om kommunen ikke vil være en positiv medspiller i denne sammenhengen.

Videre står det i kommuneplana at kommunen skal:

• Stimulere til flere nyetableringer ved å tilby attraktive kontorfellesskap og tilgang til
kunnskapsnettverk

Vi har et flott lokale på Halsanaustan som heter Stornaustet, som egner seg ypperlig til et attraktivt kontorfellesskap. Det er nylig gjort ferdig et lokale der som egner seg til digitale kurs og konferanser. I dag er barnehagen plassert i dette huset og utgjør grunnsteinen for økonomien til Stornaustet. Håper i hvert fall at dette lokalet forblir åpent og tilgjengelig framover.

Hilsen to litt bekymra innbyggere på Halsanaustan.

Les også

Lystog mot kutt i skoler og barnehager: – Vi gir oss ikke!

Kommentarer til denne saken