Helse Møre og Romsdal skriver i en pressemelding tirsdag kveld at de anbefaler nye tilbudskonkurranser for SNR. Foretaket skriver i pressemeldingen at administrerende direktør Øyvind Bakke råder å dele opp prosjektet i flere totalentrepriser for å sikre framtidig drift og en god realisering av akuttsjukehuset på Hjelset.

Etter planen går tilbudskonkurranser for prosjektering og arkitekttjenester ut på markedet tidlig neste uke.

– Prosjektstyret for SNR har vurdert at en oppdeling av prosjektet vil legge til rette for bedre og bredere konkurranse på markedet enn om vi hadde valgt en ny totalentreprise for hele prosjektet. Jeg er spesielt glad for at prosjektet har lagt opp til en offensiv og realistisk framdriftsplan for utlysning og gjennomføring av nye konkurranser, sier Bakke i pressemeldingen.

Veien videre

Etter at styret i Helse Møre og Romsdal 21. januar vedtok å avlyse resterende arbeid i kontrakten med Skanska har prosjektet intensivert arbeidet med ny gjennomføringsmodell. Til grunn for det videre arbeidet ligger den prosjekterte løsningen fra samhandlingsfasen, men de funksjonene og kapasiteten som er vedtatt for akuttsjukehuset, skriver HMR i pressemeldingen.

25.–26. januar var prosjektstyret samlet for å vurdere veien videre for prosjektet. I anbefalingen til administrerende direktør la di fram følgende punkter for utlysning av nye konkurranser.

Prosjektet anbefaler at følgende tilbudskonkurranser blir utlyst de neste seks ukene:

  • Prosjektering: Konkurranse blir utlyst snarest. Oppstart i mai
  • Arkitekt: Konkurranse ut snarest. Oppstart i mai
  • Grunnarbeid: konkurranse ut i midten av februar. Byggestart tidlig i juni
  • Fundament, råbygg og tett bygg: Konkurranse ut i slutten av februar. Oppstart mot slutten av august
  • Teknisk bygg: Konkurranse ut i slutten av februar. Oppstart mot slutten av august
  • Bostedsrigg: Konkurranse ut tidlig i mars. Oppstart midten av august.

– Dersom styret stiller seg bak kontraheringsplanen innebærer det byggestart for akuttsjukehuset i juni år. Vi har foreløpig lagt en plan som gjør det mulig å kontrahere to tredjedeler av alle entrepriser for akuttsjukehuset innen utgangen av 2021. I gjennomføringen av de første konkurransene tar HMR forbehold om godkjenning av utvidet låneramme for Helse Midt-Norge, sier leder for prosjektstyret Heidi Nilsen i pressemeldingen.

En detaljert kontrakts- og gjennomføringsstrategi for prosjektet legges fram til behandling for styret i møtet 03.03.21.