Her har man en unik mulighet til å bygge en felles trasé for to stamveier uten å komme i konflikt med bebygget område og bare i utmark. Det er helt uforsvarlig av vegetaten i Molde som setter i gang planlegging av Møreaksen som ikke er akseptert av de som skal bruke og betale for galskapens akse. Sekken Fast har også sine problemer på grunn av lang flytebro som blir svært værutsatt og om det velges høybro eller tunnel så har det også sine negative sider, om det blir over eller under Veøya, spesielt hvis den gamle Romsdalsveien skal brukes. Problemet er Ørskogfjellet, Tresfjordbroa, Vikebukt, Gjermundnes og Hjelvika med nye veier og tunneler. Dette blir en provisorisk løsning og er lite fremtidsrettet med store omkostninger. Romsdalsveien er bygget for lokaltrafikk ikke for fjerntrafikk.

Det er på høy tid at både vegetaten i Molde og politikerne både i syd og nord kan løfte blikket å se noen tiår frem i tid, og sette i gang å bygge fremtidens veier og slutte med å flikke på gamle lokale bygdeveier, som har vært regelen til i dag. Resultatet er ikke vanskelig å se, stamveien går gjennom bebygde områder, over dyrket mark og dermed redusert fart som tar både tid og koster penger, spesielt for næringslivet. Hvorfor bygge en stamvei på nordsiden av Romsdalsfjorden og en på sydsiden, når det kan bygges to stamveier i felles trasé. Det kan brukes ferger til man finner en bedre løsning til fjordkryssingen med tunnel eller senketunnel. Den planlagte gigantbroen på 70 meters høyde på grunn av et titalls turistskip til Åndalsnes, er urealistisk.

Spørsmålet er stilt tidligere, men det er musestille. Jeg håper at skribenten Rasmus Rasmussen vil komme med ytringer, selv om han ikke er ekspert på veibygging så kan han sikkert telle milliarder.

Det er merkelig at fylkets rikeste øy Aukra ikke har fastlandsforbindelse, for øyer både i syd og nord har fått sine broer og tunneler. Averøya har flere nye broer og en tunnel med to fastlandsforbindelser. Merkelig!

Ålesund 07/07-2022