Alternativ markering i Surnadal: Bil- og MC-kortesje rundt bygda

Stor oppslutning om alternativt 17. maitog i nedre Surnadal.