Det var med stor forundring og ikke minst forferdelse at jeg i dag leste hvordan bystyret i Kristiansund hadde fordelt de tildelte 11 millioner «koronakroner» de hadde mottatt fra den norske stat.

Jeg har ved flere innlegg i Tidens Krav gjennom noen titalls år spurt byens politikere hvorfor de ikke har gjort noe for å bevare Dalen gård. Jeg har i disse innleggene uttalt at Dalen gårds tilstand var en skam, ikke kun for byen, men også for de som er satt til å forvalte de kulturhistoriske verdiene Dalen gård representerer.

Forfallet av gården etter at den ble overtatt av Kristiansund kommune var rett og slett forferdelig og var, etter min mening, et symbol på eierens totale manglende vilje og mangel på forstand.

Politikerne i Kristiansund stiller seg, slik jeg forstår det, mer eller mindre unisont bak kravet om at byen skal få et gigantisk kulturhus. Dette kulturhuset vil koste et ukjent antall hundre millioner kroner. Hvor store driftkostnadene vil beløpe seg til er det ingen som har den ringeste anelse om, men for meg ser det ut som om penger i denne forbindelse er et ikke-tema.

Jeg har i mine innlegg opp gjennom årene stilt spørsmål om forfallet av Dalen gård skyldtes inkompetanse, manglende kunnskap, eller rett og slett likegyldighet blant politikerne. Ingen av mine innlegg i saken har blitt besvart av politikerne, som opp gjennom årene har kommet og gått.

Til manges store glede var det en kar i byen, Rune Kristiansen, som i 2016 tok initiativet til og fikk etablert en venneforening med formål å restaurere og ta vare på gårdens bygninger. Han fikk en enorm respons og mange har siden den første dugnaden lagt ned enormt mye arbeid slik at gården nå i 2020 er i langt bedre forfatning enn for fire år siden. Også flere bedrifter har deltatt med alt fra utstyr til arbeidskraft, noe som ikke har gått upåaktet hen. Ja, det har vært innsatsvilje og giverglede til å frydes over.

Alt er oppnådd uten at byens politikere, som for meg virker helt kulturhistorisk kunnskapsløse, har løftet en finger for å hjelpe til med å bevare denne viktige del av Kristiansunds historie. (Jeg anbefaler disse politikerne å lese artikkelen «Dalen gård – et historisk tilbakeblikk» i årboken til Nordmøre historielag for 2018).

Nå fikk disse politikerne plutselig 11 millioner kroner ramlende i fanget. Deres fordeling av midlene kommer nok godt med der de havnet, men at Dalen går enda en gang blir skjøvet ut i mørket føyer seg dessverre inn i en lang rekke av forbigåelser gjennom årene.

Jeg håper inderlig at alle bedrifter, og alle frivillige som gjennom mange år har stilt opp på dugnader på Dalen gård ikke mister motet men holder ufortørnet frem med en glimrende innsats for Kristiansunds historie.

Politikerne i landet vårt, og her er nok byens politikere ikke noe unntak, sier ofte at: «Uten frivilligheten stopper Norge», men jeg tror at vi godt kan klare oss uten politikere.