FAGARBEIDER: Tyske Susanne Schmidt er renholdsleder i Aure kommune. Hun benytter muligheten til å fortelle at renholdsarbeiderne er fleksible og står på ekstra når det kreves. - De holder smuss, bakterier og virus unna folk. Jeg er stolt av alle sammen, sier hun.

– Alle kan vaske, men renhold er et fag

Renholdsarbeidere har ofte opplevd å bli tatt for gitt. Dette opprører Susanne Schmidt, som leder over 20 renholdsarbeidere i Aure.
Publisert