Ålesund stenger skolene til over påske – rektorer over hele fylket i møte nå

Ålesund kommune stenger alle sine skoler fram til påske. Også NTNU og Oslo stenger alle skolene.

DEL

Regjeringen vil senere i dag innføre tiltak som er de mest inngripende den norske befolkning har opplevd i fredstid. Imens kommer fortløpende meldinger om lokale og regionale tiltak.

Nå sitter rektorene ved de videregående skolene i Møre og Romsdal i møte for å vurdere situasjonen. Det kommer løpende meldinger om at skoler og barnehager over hele landet stenges omgående eller fra mandag.

Ålesund kommune har sendt ut følgende pressemelding:

«Stenginga vil gjelde fram til etter påske om ikkje anna beskjed blir gitt.

Kommunen er klar over at dette vil føre til utfordringer i mange familiar. I den grad foreldre/føresette må være heime med barn, vil kommunen oppmode om at den som arbeider i helsevesenet eller har samfunnskritiske oppgaver, prioriterer å gå på jobb.

Stenginga gjeld barne- og ungdomsskoler – private og kommunale, alle videregående skolar i Ålesund kommune og kulturskoler i kommunen. Dette gjeld også SFO.

Undervisninga for elevene blir forsøkt gjennomført ved fjernundervisning.

Tilbudet om skole ved UPA (Helse Sunnmøre Ungdomspsykiatrisk avdeling, journ.anm.) blir førebels holde ope.»

Artikkeltags