Etter en tirade av negativitet fra Halsalista rettet mot kommunedirektøren og flertalsgruppa i Heim kommunestyre, synes jeg det er behov for å nyansere bildet litt.

Kommunedirektøren har kommet med et saldert budsjett istedenfor et konsekvensjustert budsjett, som vi brukte de to første åra i Heim kommune. Halsalista applauderte et saldert budsjett og sier nå at årets budsjettprosess har vært den dårligste så langt.

Jeg er ikke av samme oppfatning. I posisjonen har vi satt av dager og kvelder og jobbet oss gjennom materien. Vi har hatt dialog med kommunedirektøren og fått svar på en rekke spørsmål og fått hjelp til å kvalitetssikre våre prioriteringer. Onsdag 24. november var vårt budsjettforslag ferdig. I god tid før formannskapsmøte 30. november.

Kreativt forslag

Jeg så innlegg på Facebook at Halsalista skulle ha budsjettmøte 29. november, dagen før det skulle legges frem i formannskapet. Ingen i Halsalista kom og la frem budsjettet den 30. november. Senere kunne jeg lese i avisa hva Halsalista hadde å komme med. Det var et svært kreativt forslag men det virket uferdig og mange tallstørrelser var uklare.

Les også

Bra nok – for Halsa

Partiene er selv ansvarlig for å skape en god prosess. Det kan ikke Halsalista laste posisjonen eller kommunedirektøren for. Sørg for egne forslag istedenfor å spre negativitet over det andre prøver å få til.

Får sakene unna

Årsbudsjettet fra kommunedirektøren er et utgangspunkt for partiene. Partiene kan føye til tiltak under forutsetning av at de finner inndekning for tiltaket. Dette har posisjonen gjort.

Fritidsklubb og kjør for livet videreføres

Kjøkkenet på Kyrksæterøra Helse og mestring består

500.000 kr til skolebøker i grunnskolene

Dagsentertilbudet på Liabø opprettholdes innenfor Helse og mestring Liabø.

Det rettes kritikk mot ordføreren fordi han har tatt seg tid til å besøke grendalaga. Det synes jeg Halsalista kan applaudere istedenfor å kritisere. Det må da vel være positivt at ordføreren vil møte alle grendene? Ordføreren får også kritikk for å kutte ned på antall formannskapsmøter. Vi har fått unna saker ved å ha færre, men lengre møter. Målet er å unngå overforbruk på politisk arbeid.

Dyrker misnøyen

I sitt innlegg dyrker Halsalista negativitet og misnøye. Halsalista unngår konsekvent å framsnakke oppgradering av sjukeheimen på Liabø og satsingen på et flunkende nytt svømmeanlegg og idrettsanlegg, som goder og styrking av tjenestetilbudet i denne delen av kommunen. Halsalista går inn for å skape misnøye og splid mellom kommunedelene i Heim framfor å bygge et positivt omdømme.