Det var forventet at «akse-saka» ville få innvirkning på valgresultatet i vårt fylke, at parti som er mot Møreaksen ville få gode resultat. Nå kjenner vi resultatet - det ble slik.

SP fikk 28% i Kristiansund og 10-11% i Ålesund og Molde. Frp ble største parti i fylket, men gikk kraftig tilbake på landsbasis. Stikkordene er utvilsomt sykehus og Møreaksen. Frp lyttet til folket i «akse-saka», og scoret stort på det. Senterpartiet fikk samme effekt på Nordmøre ved å lytte til folket der knyttet til sykehusstriden. Valgresultatene sprikte enormt i de 3 fogderiene, og valgforskerne har fått servert et raust fat i Møre og Romsdal.

Foretrekker Romsdalsaksen

Flere tidligere mindre galluper, bestilt og presentert av de 3 største avisene i fylket, har i gjennomsnitt et resultat at 2 av 3 møringer foretrekker Romsdalsaksen og 1 av 3 foretrekker Møreaksen som faste samband. Det er også mange som foretrekker fortsatt fergedrift.

Høsten 2019 laget Sentio en gallup bestilt av Romsdalsaksen AS. Formålet var å finne ut folkets mening om oversjøisk versus undersjøisk løsning. 1000 svar fordelte seg slik: Oversjøisk: 60% Undersjøisk: 17% Derved mer enn dobbelt så mange som ønsker oversjøisk versus undersjøisk i denne undersøkelsen. Et av oppfølgingsspørsmålene var: «Vil du fortsatt velge oversjøisk om du må vente noen år til? »Resultat: JA 92% Nei: (undersjøisk) 5% Vet ikke: 3%

Den store undersøkelsen Norstat utførte med Folkeaksjonen Møre uten Møreaksen som bestiller, fikk også resultat som sprikte pr fogderi. Blant de 3 alternativene Møreaksen, Romsdalsaksen og fortsatt fergedrift, ble Romsdalsaksen vinner i alle. Størst tilslutning fikk Romsdalsaksen på Nordmøre, og med dette resultatet: Romsdalsaksen 59% Møreaksen 13% Fortsatt fergedrift 20% og «vet ikke» 8% Resultatet for hele fylket, og basert på 4002 svar ble slik: Romsdalsaksen 42% Møreaksen 23% og fortsatt fergedrift 27% og «vet ikke» 9%

Folkets valg

Siste del av august -21 ble det rabalder i aksestriden. Journalisten Arild Myhre hos Tidens Krav fikk alles oppmerksomhet når han beskrev sine inntrykk fra omfattende gravearbeid knyttet til personer og spesielt prosessene for Møreaksen. Innblikk i omkring 500 e-poster var en langvarig kamp, slik han beskriver det – og formidlingen av funnene må ha vært en krevende utfordring. Det ble en milepæl i aksekampen.

Merk at Norstat sin undersøkelse ble utført før Myhre sine avsløringer ble publisert i Tidens Krav og senere også i andre aviser i fylket. Etter mitt skjønn bekrefter det og valgresultatene, som jo er folkets valg, at Møreaksen IKKE er folkets favoritt. Høyre er partiet som i første rekke har frontet Møreaksen, og valget resulterte i at partiet mistet 2 mandater i M&R.

Gigant-undersøkelse?

E39 gjennom fylket angår også Trøndelag og befolkningen sydover i Vestland, Rogaland og Agder. Samlet lengde for vegen er omkring 100 mil. Det bor en drøy million mennesker på strekningen, og vår andel (fylket) avhengig av endelig trase 20-25% av veglengde og faktisk også befolkning dersom fylkenes folketall er referanse.

Neppe realistisk, men det er mulig å tenke seg at det ble laget en gigantisk undersøkelse der E39 strekningen utenom M&R ble inkludert i undersøkelsen. Hvilket av alternativene RA og MA ville tjent på det, mon tro?

Stamveger har helt annen funksjon enn lokale veger, og krever et annet perspektiv enn prosjekt som Nordøyvegen, bypakker osv. Å binde sammen Søre Sunnmøre med Ålesundsområdet er ingen dårlig ide, og det er heller ikke fastlandsforbindelse for Otrøya og Gossen.

Egner seg ikke

Det som imidlertid stadig flere innser, er at Hafast og Møreaksen ikke egner seg som del av ny E39. For Trønderen som skal til Bergen, eller Rogalendingen som skal til Kristiansund blir vegen 5-6 mil lengre enn via Stranda/Sykkylven.

Den som aldri har tråkket feil, har ikke gått særlig langt – men i dette tilfellet har man både tråkket feil og gått for langt. Alternativene Romsdalsaksen og moderne fergedrift må uhilda utredes – en slik grad at alternativene kan sammenlignes på skikkelig vis. Er ikke de omtalte undersøkelser/galluper og fylkets resultat fra Stortingsvalget nå så omfattende og tydelige at de utløser politisk handling?