Om vi fokuserer på det som faktisk gir oss bedre liv, blir det også mulig å treffe valgene som holder oss innenfor planetens tålegrenser.

Hva er det vi mennesker setter aller mest pris på? Det siste halvannet året har mange kunnet kjenne på det. Noen av oss fordi vi har merket hvor heldige vi er – vi har holdt oss friske, vi har beholdt jobben eller er blitt sikret inntekt selv når jobben har forsvunnet, vi har erstattet tid i rushet med tid sammen med barna, vi har gått flere turer i skogen, vi har brydd oss om venner og familie.

Andre blant oss har kjent på betydningen av det samme fordi vi ikke har vært så heldige – vi er blitt syke, vi har mistet inntekt, og vi har ikke kommet oss ut verken blant folk eller trær.

Mennesker og miljø

Disse erfaringene bekrefter det levekårsundersøkelser har vist over tid: De fem viktigste «lykkehemmerne» i Norge er dårlig helse, økonomiske problemer, maktesløshet, ensomhet og følelsen av å være unyttig for andre. Det koster ikke et eneste tonn CO2 eller en eneste kvadratmeter natur å gjøre noe med noen av disse. Ikke engang folks økonomiske problemer avhjelpes av høyere forbruk, utslipp og brutto nasjonalprodukt: Andelen nordmenn med økonomiske problemer har økt de siste årene på tross av høy økonomisk vekst.

Derfor går MDG til valg for mennesker og miljø: Om vi fokuserer på det som faktisk gir økt livskvalitet, blir det også mulig å treffe valgene som holder oss innenfor planetens tålegrenser. Da får vi mer tid til hverandre framfor høyere lønn, vi reduserer reklame og forbrukspress, vi demper økonomiske ulikheter, vi heier fram frivilligheten, vi sikrer naturen, vi styrker det forebyggende folkehelsearbeidet og det offentlige helsevesenet.

Omstilling kan gjøre vondt

Vi lover ikke gull og grønne skoger fra dag én til alle. Omstilling gjør ofte vondt – men mest i forkant. Mange av oss har merket det i pandemien. Hvorfor måtte vi dra på kontoret hver eneste dag hvis arbeidsverktøyet var en PC? Hvordan i all verden kunne noen frivillig ta flyet grytidlig på morgenen, bare for et møte i Oslo? Helt uavhengig av klima- og naturkrisene sier lykkeforskningen at vi har rigget samfunnet vårt på en merkelig måte. Det vil MDG gjøre noe med – for mennesker og miljø.

Les også

Rød trippelgevinst for Nordmøre

Les også

Kven stemmer nordmøringen på?