Helse Møre og Romsdal stenger nå en avdeling på grunn av en sykemelding. Ikke bare skaper dette usikkerhet for fødekvinner, men det skaper også unødvendig bekymring til den som er usikker på om hen har en jobb å gå tilbake til.

Klinikksjef Georg Johnsen uttaler til Rbnett 2. august at «vi har store utfordringer vi heller burde bruke tida på». Til Johnsen vil vi si at det er en del av hans og ledelsen i helseforetakets jobb å klare å holde en fødeavdeling åpen. Bunadsgeriljaen har siden 2019 påvist mangler i arbeidet med å sikre en stabil bemanningssituasjon.

I 2019 ville Helse Møre og Romsdal stenge fødeavdelingen med begrunnelse dårlig kvalitet som følge av økende «trend» i antall keisersnitt. Dette ble tilbakevist av fagfolk i statistikk – ett års litt høyere tall kan ikke kalles en trend. Konsekvensene dette fikk var at alle fagorganisasjoner ved sykehuset i Kristiansund sendte mistillitsforslag mot ledelsen som medførte at to i ledelsen i Helse Møre og Romsdal ble forfremmet.

Tatt på senga

Helseforetaket har annonsert etter vikarer til Kristiansund og fast ansatte til Molde. Ordlyden i stillingsannonsene har også vært forskjellige – Molde som arbeids- og bosted ble fremhevet, mens dette avsnittet i utlysninger til Kristiansund manglet. Vi kan heller ikke forstå logikken i at det søkes etter vikarer, men samtidig sier de at vikarer er uønsket.

Det virket også som at helseforetaket ble tatt på senga da to gynekologer som har jobbet på fødeavdelingen i Kristiansund i flere ti-år «plutselig» hadde nådd pensjonsalder. Den ene jobber nå 50 % poliklinisk med urologipasienter.

Det lokale rekrutteringsteamet har gjort en glimrende jobb med å rekruttere til fødeavdelingen i Kristiansund. Det har vært tøft, men ikke umulig! Det finnes faktisk fagfolk som vil jobbe på et lite sykehus i en trivelig småby. Da avdelingen åpnet i juni 2022 hadde de fire gynekologer på plass, en gynekolog ansatt som nå holder på å lære seg norsk og som flytter til Kristiansund i høst, en avdelingsleder som også er gynekolog, to lis-leger hvorav en er konstituert overlege og en gynekolog i 50 % på poliklinikk. Til sammen åtte heltid og en deltid med gynekolog/legekompetanse.

Kom ikke brått på

En av disse går ut i permisjon, men dette har vært varslet lenge – nesten 9 måneder.

En skal på PLANLAGT spesialisering – dette kom heller ikke brått på.

Det er da en sykemelding ledelsen av våre sykehus ikke var forberedt på. Hvor ironisk er ikke det.

Hvis helseforetaket ikke har løst de lenge varslede situasjonene har de nå 5,5 gynekologer i Kristiansund. Dette er samme antall som de hadde før 2019 da de hadde åpent 24/7.

Hva kunne vært gjort?

Men hva kunne de ha gjort, er det mange som spør. Bunadsgeriljaen har ikke alle svar, men følgende vil være en god start eller alternativ som helseforetaket ikke uten videre kan forkaste fordi de ikke «vil»:

1 – Annonsere! Det bør gjøres kjent at man mangler folk, hvis de skal kunne søke. Da helseforetaket annonserte utsatt åpning lå det ingen utlysninger ute! Til Tidens Krav opplyste helseforetaket at dette ville bli gjort når fellesferien var ferdig. Fra 1. til 4. august er det lagt ut seks utlysninger – ingen etter gynekolog i Kristiansund.

2 – Ta inn vikarer. Helseforetakene har selv gjort seg avhengige av vikarer. De kan da ikke si at de ikke «vil» ta inn vikarer når alternativet er å stenge en fødeavdeling og gjøre tilgjengeligheten verre for de fleste fødende fra Nordmøre. Hvilke fødeavdelinger i Helse Møre og Romsdal og i Helse Midt Norge klarer seg uten vikarer? Hvordan har de da organisert avdelingen?

3 – Bruke arbeidsgivers styringsrett. Når det oppstår uforutsette situasjoner kan arbeidsgiver omdisponere ansatte for en kortere eller lengre periode. Dette gjelder da både Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge. Helseforetaket kan her velge om de vil bruke gulrot (lønn) eller pisk. Lønnskompensasjon kan i mange tilfeller motvirke ulempen. Eksempelvis får leger fra St. Olavs som tar vakter i Røros 75.000,- pr uke.

4 – Avdelingsleder kan fritas fra lederoppgaver for å jobbe 100 % som gynekolog inntil bemanningssituasjonen er løst.

5 – Spesialisering kan i en kort periode utsettes.

6 – Lønn. Helse Møre og Romsdal har fått 25 millioner for å holde fødeavdelingen i Kristiansund åpen. Det er da rom for å tilby gynekologer fra andre sykehus attraktiv lønn for å ta ekstravakter i Kristiansund. Man kan her også inngå langsiktige avtaler med få – da unngår man også til stadighet nye vikarer. Som nevnt over; leger får 75.000,- per uke for å ta vakter på Røros.

7 – Søke i nettverket. Har man en stillingsutlysning er det lettere for flere å søke i eget nettverk – også for folk som ikke er ansatt i helseforetaket.

Hva er gjort?

Vi ber også om en detaljert oversikt over alle tiltak for å rekruttere til avdelingen siden 1. januar 2022. Alle rekrutteringstiltak foretatt fra inngangen av juni bes spesielt om å oppgis samt en redegjørelse for hvordan tiltakene er utført og hvem som har hatt ansvaret.

Les også

Kristiansund AP: – Klart krav om åpen fødeavdeling

Les også

Historien gjentar seg

Les også

Står helseforetakene over Stortinget og regjeringen?