Eivind Hasle har ikke oppdaget at mitt innlegg angående «rettsoppgjøret» etter krigen er skrevet 9. mai 2020, og angår 9 .mai 1945, enda det står i overskriften! Altså, Eivind Hasle: Mitt innlegg angår ikke 8. mai 1945, men det som begynte 9. mai 1945, da arrestasjonene og interneringen av nærmere 100.000 nordmenn begynte i hevnens hete.

23.000 av dem ble dømt uten rettergang, kunne jeg tatt med – dømt for et passivt medlemskap i et lovlig parti. Det er ganske enestående i historien.

Les også

9. mai 1945: Da tragedien begynte for 92.000 nordmenn

Les også

8. mai 1945 – ein tragedie?

Jeg har faktisk sju heldagseksamener fra NTNU i historie, innebygget i pensumet til mine studier i engelsk, tysk og fransk. Der har jeg fått forklart at det var i Nederland, Danmark og Norge at de overhendige «rettsoppgjørene» fant sted etter krigen. Dette var alle okkuperte land – ikke land i krig. Det er protestantene i Europa som kjører disse voldsomme etterkrigsoppgjørene. Jeg har en mistanke om at hevnen står så sterkt hos protestantene på grunn av det strenge gudsbildet i denne varianten av kristendommen.