Aure er pilotkommune i arbeidet med å gjøre Møre og Romsdal mer selvforsynt med strøm i prosjektet Kystkraft.

De har lett og funnet veien til å produsere nok kraft til eget forbruk som ikke krever nye konsesjoner. Det innebærer blant annet enøktiltak, vannkraft, solceller – og ikke minst vindkraft.

Funnene ble lagt frem under Energidagen i Aure, tirsdag, melder Møre og Romsdal fylkeskommune i en pressemelding.

Dette fant de

Til sammen har Aure funnet 290 GigaWatt-timer med strøm – tilsvarende hele strømforbruket i kommunen:

Bare gjennom energiøkonomisering har kommunen funnet 30 av de, mens vannkraft har et potensial på 89-kilowatttimer. Den største potensielle strømkilden er solenergi. Mest oppsiktsvekkende er det at Aure ser muligheter til å sette opp til sammen 80 vindmøller.

Av disse er 10 mellomstore vindmøller som kan produsere 22 GigaWatt-timer med strøm, og 70 små vindmøller som til sammen produserer 1 GigaWatt-time med strøm. Sistnevnte prosjekt kalles gårdsvind.

Roses

Prosjektet i Aure får ros av Olje- og energiminister Terje Aasland.

– Jeg tror Aure er på rett spor, sier Aasland.

Bengt Endreseth i Møre og Romsdal fylkeskommune anser det som viktig å få på plass nye strømkilder.

– Møre og Romsdal er et av fylkene i Norge som har dårligst kraftbalanse, det vil si forholdet mellom egenproduksjon og forbruk. Vi må gjøre to ting samtidig, og vi må gjøre det så snart som mulig: Fase inn tiltak for å redusere energibruken og tiltak for å øke kraftproduksjonen, seier Endreseth.

Les også

Norge skal bygge enormt med havvind – pris og konsekvenser er ukjent