Gå til sidens hovedinnhold

80 millioner kroner i støtte til digital hjemmeundervisning

Sjekk hvilke kommuner i Møre og Romsdal som har fått tildelt midler.

– Som følge av Covid-19-pandemien ble skolehverdagen endret brått for mange elever og lærere, da all undervisning nesten over natten skulle skje digitalt.

Det sier Marianne Synnes Emblemsvåg (H) som sammen med Steinar Reiten (Krf) melder i en pressemelding mandag kveld at det i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020 ble gitt til 80 millioner kroner til støtte til digital hjemmeundervisning.

Pengene er skjønnsmidler til statsforvalter (fylkesmann) og lyst ut til kommunene med ulike søknadsfrister (endelig sum utdelt 81,5 millioner). Friskolene hadde en egen tilskuddsordning. Regjeringen har videreført midlene med 70 millioner kroner i 2021, melder de to stortingsrepresentantene.

– Noen kommuner manglet digital infrastruktur, når plutselig hver elev måtte ha tilgang til PC-er med webkameraer eller nettbrett hjemme. Andre hadde behov for å styrke sin kompetanse for å kunne drifte nye løsninger godt. Selv om mange skoler klarte overgangen bra, er det også utfordringer. Derfor foreslo regjeringen 80 millioner i RNB 2020 til støtte til digital undervisning, som for eksempel infrastruktur, utstyr og kompetanse. Dette er videreført med 70 millioner kroner i 2021, slik at kommunene også i 2021 kan få støtte til digital undervisning, fortsetter Emblemsvåg.

– I noen familier ble også tilgang til internett en utfordring, når mange elever skulle ha hjemmeskole og foreldrene hjemmekontor samtidig. Dette er også tiltak som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Det er ikke alle familier som har utstyret de trenger. Da kan skolene for eksempel kjøpe inn utstyr med mobilt bredbånd som kan lånes ut, slik at alle barn får like muligheter til å følge den digitale undervisningen, sier Steinar Reiten.

Pengene har gått til statsforvalter (fylkesmannen), slik at tiltaket blir målrettet til de kommunene og fylkeskommunene som har størst behov.

Friskolene har sin egen ordning, der de kan søke på tilskudd til digitale læremidler og infrastruktur.

I RNB 2020 ble det også satt av 60 millioner kroner til innkjøp av digitale læremidler. Dette kom i tillegg til 170 mill. kroner til å dekke merutgifter kommunene vil ha til innkjøp av læremidler som følge av fagfornyelsen og 60 millioner til innkjøp av digitale læremidler til fagfornyelsen i den femårige satsingen.

Den teknologiske skolesekken i ordinært budsjett for 2020.

Bakgrunn

De 80 millionene har gått som skjønnsmidler til statsforvalter, og har blitt økt noe av direktoratet selv. Endelig tildelt sum har vært 81,5 millioner kroner.

Utdanningsdirektoratet har fordelt midlene til hvert fylke etter en nøkkel, og statsforvalter har deretter lyst ut midlene til kommunene og fylkeskommunene med kort søknadsfrist. Embetene har kommet i gang på litt forskjellig tid og vil følgelig kunne ha ulik saksbehandlingstider.

Det er derfor ikke en felles dato for hele landet. Eksempel på utlysning: https://www.fylkesmannen.no/agder/Barnehage-og-opplaring/Tilskuddsordninger/tilskudd-til-stotte-til-hjemmeundervisning/

Om friskoler og andre private skoler

For friskolene har vi opprettet en egen tilskuddsordning, som i tillegg til støtte til digital hjemmeundervisning også kan benyttes til innkjøp av digitale læremidler. Udir lyste ut denne tilskuddsordningen med søknadsfrist 9. november 2020. Utlysning: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-private-skoler/midlertidig-tilskuddsordning-friskoler/

Kommunene som har fått tildelt midler til digital undervisning i Møre og Romsdal er:

 1. Averøy: 300.000 kroner
 2. Gjemnes: 187.720 kroner
 3. Herøy: 350.000 kroner
 4. Hustadvika 470.000 kroner
 5. Kristiansund 152.640 kroner
 6. Molde 203.816 kroner
 7. Møre og Romsdal fylkeskommune 75.048 kroner
 8. Sande 35.440 kroner
 9. Smøla 123.816 kroner
 10. Sula 19.080 kroner
 11. Sunndal 64.830 kroner
 12. Surnadal 7.632 kroner
 13. Sykkulven 444.080 kroner
 14. Tingvoll 173. 904 kroner
 15. Vanylven 25.000 kroner
 16. Ørsta 543.052 kroner
 17. Ålesund 1.087.896 kroner

Kommentarer til denne saken