80 millioner kroner i støtte til digital hjemmeundervisning