Møtet i valgstyret i Kristiansund startet klokken 11, og ble sendt direkte på kommune-tv.

Flertallet vil bli værende

Dette er resultatene av den rådgivende folkeavstemningen:

  • 63,23 prosent stemmer for fortsatt tilhørighet til Møre og Romsdal
  • 36,77 prosent stemmer for å bytte tilhørighet til Trøndelag.

Prosentfordelingen er tatt ut kun blant stemmesedlene som hadde gjort et valg mellom Møre og Romsdal eller Trøndelag. I tillegg ble det levert 70 blanke stemmer.

Stemmeseddelen hadde denne ordlyden, og man satte kryss ved ønsket alternativ:

  • Jeg ønsker at Kristiansund kommune fortsatt skal være en del av Møre og Romsdal fylke.
  • Jeg ønsker at Kristiansund kommune skal bli en del av Trøndelag fylke.
  • Blank stemme

5.847 personer stemte i valget om regiontilhørighet i Kristiansund. Det tilsvarer en valgdeltakelse på 29,51 prosent. Alle som er folkeregistrert i Kristiansund kommune og er født i 2004 eller før, hadde stemmerett.

Oppslutningen var mye lavere enn stortingsvalget.

Innbyggerhøring

Det ble også gjennomført en innbyggerhøring, hvor 23,2 prosent av dem som fikk SMS valgte å svare. Innbyggerundersøkelse ga blant annet disse resultatene:

  • 52 prosent svarte at de har høy tilhørighet til Møre og Romsdal
  • 33 prosent svarte at de har høy tilhørighet til Trøndelag

Tidens Krav kommer tilbake med mer om regionvalget.