Staten finansierer 52 nye studieplasser i sykepleie fra høsten av og skolen selv finansierer 10 plasser over eget budsjett.

Det melder NRK Møre og Romsdal.

Dette betyr 62 nye studieplasser fordelt på studiestedene Kristiansund og Molde.

– Dels gir vi ungdom muligheten til utdanning der de bor, og dels så bidrar vi til å balansere ut demografien ved at flere kommer til Molde og Kristiansund for å studere, sier rektor Steinar Kristoffersen til NRK Møre og Romsdal.

Det er Universitetet i Agder og Høgskolen i Molde som får flest nye studieplasser med henholdsvis 59 og 52.

Regjeringen får på plass i alt 500 nye studieplasser innen ulike sykepleiefag fra høsten. Plassene fordeles innen vanlig sykepleierutdanning og videreutdanning.

– Behovet for sykepleiere er stort, kanskje særlig i distriktene. Pandemien har gjort det enda tydeligere at vi trenger flere sykepleiere og spesialsykepleiere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

– Det er særlig behov for flere spesialsykepleiere. Derfor skal institusjonene prioritere videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere og anestesi-, barn-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleiere, sier Borten Moe.

Ifølge en utregning fra Aftenposten fører det til at rundt 65 ekstra sykepleiere kan starte på videreutdanning i intensivsykepleie til høsten – en økning i antall studieplasser på nær 20 prosent. Legger man til grunn Helse sør-østs beregning om at det går ni intensivsykepleiere på én intensivseng, kan det gi over sju intensivsenger, skriver avisen.