55-åring fikk 8.000 kroner i bot for å ha tatt jente på låret og spurt om et nuss