54 kroner skiller kjedene på én populær vare

Prisforskjellene mellom lavpriskjedene minker. Men sammenlignet med supermarkedene kan det være store prisforskjeller på enkelte varer.