50.000 kroner til Kristiansunds historie

Det kommende bindet av Kristiansunds historie skal omhandle årene fra cirka 1940 til cirka 1970. Dette bildet er tatt fra Varden rundt 1950.

Det kommende bindet av Kristiansunds historie skal omhandle årene fra cirka 1940 til cirka 1970. Dette bildet er tatt fra Varden rundt 1950.

Artikkelen er over 1 år gammel

Møre og Romsdal fylkeskommune gir 50.000 kroner i tilskudd i 2019.

DEL

Jon Skeie skal skrive bind 7 av Kristiansunds historie, som skal ta for seg årene fra cirka 1940 til cirka 1970.

Nå har prosjektet blitt tildelt 50.000 kroner i tilskudd fra fylkeskultursjefens reserveramme for 2019. Det kommer fram i et brev fra fylkeskommunen til Kristiansund kommune.

– Bokprosjektet omhandler andre verdenskrig i Kristiansund og har flere regionale nedslagsfelt, som tematikk knyttet til motstandskamp og evakuering over lokale og regionale grenser, gjenreising i nasjonalt perspektiv, og med grunnlag for sammenligning med byene Molde og Ålesund, skriver fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen i brevet.

Tilskuddet fra fylkeskommunen blir først utbetalt når prosjektet er avsluttet og fylkeskommunen har godkjent rapporten om prosjektet.

Kristiansunds historie

Bind 1 kom ut i 1942 (første halvdel). Den omhandler perioden fra steinalderen til 1742. Forfatter er Arne Odd Johnsen.

Bind 2 kom ut i 1951 og omhandler perioden 1742-1814 (første del). Forfatter er Arne Odd Johnsen.

Bind 3 kom ut i 1958 og omhandler perioden 1742-1814 (andre del). Forfatter er Arne Odd Johnsen.

Bind 4 kom ut i 1962 og omhandler perioden 1814-1900 (første del). Forfatter er Arne Odd Johnsen.

Bind 5 kom ut i 1963 og omhandler perioden 1814-1900 (andre del). Forfatter er Arne Odd Johnsen.

Bind 6 kom ut i 1991 og omhandler perioden 1900-1942. Hovedforfatter er Eivind Aas.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken