Regjeringen gir 370 millioner kroner ekstra til landets fylker for å sikre at flere ungdommer får læreplasser.

Pengene skal gå til å styrke arbeidet med å kvalifisere elever til læreplass, formidle læreplasser og skaffe flere læreplasser, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

De kan blant annet brukes til å etablere tidlig samarbeid mellom skoler og bedrifter for å skaffe relevante praksisplasser for elever, der målet er fast læreplass, foreslår Regjeringen.

– Bedriftene trenger lærlinger som er godt kvalifisert til å gjennomføre læretida og bli gode fagarbeidere. Lærlingene trenger bedrifter som satser på dem fra de går ut av videregående til de står med fagbrevet i hånden, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i pressemeldingen.

Midlene fordeler seg slik (tilskudd i 1.000 kroner):

* Oslo: 33.373

* Rogaland: 35.390

* Møre og Romsdal: 20.266

* Nordland: 18.096

* Viken: 88.196

* Innlandet: 26.055

* Vestfold og Telemark: 29.531

* Agder: 22.266

* Vestland: 46.521

* Trøndelag: 32.666

* Troms og Finnmark: 17.641