Torsdag var 32 koronapasienter innlagt i Helse Midt-Norge. Tre koronapasienter på intensiven utgjorde 8,1 prosent av alle intensivpasientene i helseregionen.

Antallet koronapasienter torsdag var fire færre enn dagen før, mens det var like mange som før med påvist covid-19 på intensivavdelingene.

Koronapasientene i helseregionen utgjør 2,2 prosent av alle innlagte, og på intensiven utgjør de 8,1 prosent av alle pasienter på intensiv.

Blant intensivpasientene med korona får én respiratorbehandling, noe som er like mange som dagen før.

Torsdag var det totalt 324 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus. Det var to færre enn dagen før.

Helse Midt-Norge driver sykehusene i Trøndelag og Møre og Romsdal og eier sykehusforetakene Helse Nord-Trøndelag, Helse Møre og Romsdal og St. Olavs hospital.

På det meste gjennom pandemien har det vært innlagt totalt 54 pasienter med koronavirus i helseregionen. Det var 7. desember 2021. Koronapasientene utgjorde da 3,9 prosent av alle pasientene i regionens sykehus.