Regjeringens nye tilskuddsordning til utbedring av fylkesveier gjør at Møre og Romsdal fylkeskommune kan legge rundt 32 kilometer mer asfalt på de mest trafikkerte fylkesveiene i år enn det som var planlagt.

Totalt får fylkeskommunene 290 millioner kroner gjennom ordninga. Det er ventet – ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen – at Møre og Romsdal sin andel av ekstramillionene blir rundt 29. Dette kommer i tillegg til fylkeskommunen sitt ordinære asfaltbudsjett på 55 millioner.

– Vi prioriterer de ekstra pengene til de dårligste strekningene med mest trafikk. Det gjør at mange trafikanter vil merke effekten av at vi har fått disse ekstra millionene til asfalt, sier Kristin Sørheim. Hun leder samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

Tilskuddet er planlagt brukt på disse strekningene:

Fv. 64 Atlanterhavsvegen (Averøy og Hustadvika) 7.056 meter.

Fv. 64 Hamre-Frøyset (Rauma) 5.754 meter.

Fv. 64 Nebbetunnelen-kryss fv. 5994 Hensvegen (Rauma) 4.614 meter.

Fv. 64 Raumabrua kryss E136-Vangen rundkjøring (Rauma) 616 meter.

Fv. 661 Digernesskiftet-Stettetunnelen (Ålesund) 2.771 meter.

Fv. 60 Aursnes-Ullavika (Sykkylven) 2.067 meter.

Fv. 60 Kjølen-Korsbakken – Strandafjellet (Stranda) 2.699 meter.

Fv. 60 Korsbakken-Habostad (Stranda) 2.532 meter.

Fv. 61 Gurskebotn-Drageskaret (Sande) 2.971 meter.