Lager framtidsprosjekt for Kristiansund i 2042

Samarbeid: Enhetsleder for kultur Eigunn Stav Sætre i Kristiansund kommune og nyhetsredaktør Henning Betten i Tidens Krav vil at du skal fortelle dine drømmer for Kristiansund om 25 år, når byen feirer 300-årsjubileum.

Samarbeid: Enhetsleder for kultur Eigunn Stav Sætre i Kristiansund kommune og nyhetsredaktør Henning Betten i Tidens Krav vil at du skal fortelle dine drømmer for Kristiansund om 25 år, når byen feirer 300-årsjubileum.

Artikkelen er over 1 år gammel

Tidens Krav og Kristiansund kommune vil høre dine framtidsdrømmer for Kristiansund.

DEL

Et av prosjektene under årets 275-årsjubileum i Kristiansund peker 25 år fram i tid.

– Det at byen nå fyller 275 år gir oss en flott mulighet til å tenke framover. Vi vil at folk skal fortelle om drømmene sine for Kristiansund 25 år fram i tid, når vi skal feire 300-årsjubileum. Det er store omstillinger i samfunnet. Hvordan vi ser ut i framtiden er et viktig spørsmål å stille, mener kultursjef Eigunn Stav Sætre i Kristiansund kommune.

Enhetslederen har fått med seg Tidens Krav, som skal publisere forslagene på nett og i avisen fortløpende.

Her kan du sende inn ditt bidrag.

Prosjektet skal fra kommunens side ende opp i et hefte eller liten bok med et bredt utvalg av forslagene som kommer inn. Utgivelsesdato er planlagt å være under bybursdagen den 29. juni. Derfor er den siste fristen for å sende inn forslag 1. juni, men innlegg kan sendes inn allerede nå og vil bli publisert fortløpende på tk.no.

– Mange har forventninger og forhåpninger om framtiden. Bedriftsledere og ansatte. Hvordan skal det være å jobbe i byen om 25 år? Hva skal til for at folk skal ville bo i – og besøke byen? Ungdommen er viktig å få med. Dagens 15-åringer er voksne da. Vi vil at folk skal tenke følelser og sette det over i ord. Fortell hva du ønsker og hvorfor du ønsker det, oppfordrer nyhetsredaktør i Tidens Krav, Henning Betten.

Din drømmeby

«Bestillingen» fra Kristiansund kommune og Tidens Krav er som følger:

Den 29. juni 2017 feirer Kristiansund 275 år, og har vokst seg til å bli en by med en fargerik og levende historie. Har du tanker eller visjoner om hvordan Kristiansund bør utvikle seg videre?

Kristiansund kommune og Tidens Krav inviterer til skrivekonkurranse hvor vi utfordrer enkeltpersoner, lag, foreninger, bedrifter og alle andre nordmøringer til å skrive om sin drømmeby; hva kjennetegner Kristiansund som 300-åring i 2042?

Ikke debatt

Forslag som blir publisert på nett står trygt, det blir ikke åpnet for kommentarer i kommentarfeltet.

– Dette skal ikke være en debatt der folk skal svare på og argumentere mot andre folk sine drømmer. Da vil vi heller at folk skal tenke selv og skrive sitt eget innlegg. Du må skrive under med navn og gjerne legge ved et bilde av deg selv eller det du skriver om, sier Betten.

Nå håper de at så mange som mulig vil bidra.

– Det er mange spennende stemmer i Kristiansund. Politisk er dette ønsket og det blir spennende å høre mange forskjellige mennesker. Politikerne våre vil lese dette, og det er opplagt at politikere skal ta hensyn til folks meninger, sier Stav Sætre.

Skrivekonkurranse

Det er ingen aldersgrense og alle som har en mening, uansett hvor de bor, kan bidra. Det vil bli lagt opp som en skrivekonkurranse der både bibliotek og skoler blir involvert.

– Folk i Kristiansund er interessert i og flinke til å bruke ord, interessen er sterk, sier Stav Sætre.

Alle bidrag blir publisert på tk.no/300.

– Der kan folk sende inn og se de andre bidragene. Utvalgte bidrag kommer i avisen, avslutter Betten.

Send inn tekst og bilder «

Hva er din drømmeby? Skriv om hva som kjennetegner Kristiansund som 300-åring

Artikkeltags