300.000 kroner til Tollboden: – Dette er det eldste bygget i Kristiansund, og det er viktig at det blir bevart

Kulturminnefondet bidrar med 300.000 kroner til arbeidet med å sette i stand den nær 400 år gamle Tollbodenbygningen.