Myndighetene vurderte søknader fra til sammen 31 selskap høsten 2021. Av de 53 utvinningstillatelsene, er 28 i Nordsjøen, 20 i Norskehavet og 5 i Barentshavet. 17 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

– Videre leteaktivitet og nye funn er avgjørende når vi skal videreutvikle den norske petroleumsindustrien til det beste for hele landet, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig leterunde i de mest modne områdene på norsk sokkel. De 28 oljeselskapene får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 15 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap.

– Dagens arealtildeling er et viktig bidrag for å opprettholde leteaktiviteten fremover og for at vi kan gjøre nye, lønnsomme funn, sier Mjøs Persen.

TFO-konsesjonsrundene skjer årlig og innenfor et forhåndsdefinert område. De ble innført i 2003.

– Det er gledelig at selskapene fortsatt har stor tro på at det er mer å finne i områder med kjent geologi og i nærheten av eksisterende infrastruktur. Det er viktig å påvise disse ressursene slik at ledig kapasitet i allerede etablerte prosessanlegg og rørsystemer kan utnyttes. Da kan selv små funn gi betydelig verdiskaping, sier direktør for lisensforvaltning Kalmar Ildstad i Oljedirektoratet i en pressemelding.

Han legger til at årets tildeling viser at det fortsatt er et stort mangfold blant aktørene med en god blanding av små og mellomstore selskap samt store internasjonale aktører.