– Tilgang til internett er viktig for å skape nye arbeidsplasser og for å tilby bedre offentlige tjenester. Ferske tall viser at regjeringens bredbåndspolitikk virker. Hele 86 prosent av norske husstander har nå tilgang til høyhastighetsbredbånd. Det er gledelig, men vi vil videre – og derfor foreslår regjeringen å bevilge et rekordstort bredbåndstilskudd i 2020, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen vil bevilge 256 millioner kroner til formålet.

Totalt foreslås det å bevilge over 700 millioner kroner til nye digitaliseringstiltak i statsbudsjettet.

Dette innebærer blant annet 30 millioner til elektronisk saksbehandling i straffesakskjeden for å gjøre justisforvaltningen mer effektiv og 8,6 millioner kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med å legge til rette for innføring av 5G. Det foreslås også 131 millioner til arbeidet med en nasjonal helseanalyseplattform.