2030: Nye Ålesund +3.599. Nye Molde +758. Kristiansund +17

Statistisk sentralbyrå bruker ikke selv kommunestørrelser for å anslå framtidig folketall, men konstaterer at det er en sammenheng.